top of page

Privatlivspolitik

Indsamling og anvendelse af personoplysninger


Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med dit samarbejde med Event Brand har du givet os en række personoplysninger, herunder dit:

  • Navn

  • Firmanavn

  • CVR nummer

  • Virksomhedsadresse

  • E-mail

  • Telefonnummer

 

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med dit køb af vores ydelser, da de er nødvendige for, at vi kan opfylde vores del af aftalen. Efterfølgende beholder vi dem i 6 måneder, inden de oplysninger, der ikke figurerer i kontrakten, slettes.

 

Behandling af personoplysninger – samtykke
Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at kontakte os på info@eventbrand.dk og oplyse, at du vil trække dit samtykke tilbage.

 

Datasikkerhed
Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, sørger vi altid for at overholde persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger anvendes kun til det formål, de er indsamlet til og slettes når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

 

Event Brand ApS
CVR: 42679313
Roerslev Bygade 42, 5450 Otterup

info@eventbrand.dk
53170984 / 53870984

 

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du kan få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændringer eller dataportabilitet, er du også velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mail.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller skal vi begrænse behandlingen af dem kan du sende en anmodning herom til ovennævnte e-mail.

Dine oplysninger (undtagen din e-mail og de oplysninger, der figurerer i kontrakten) vil blive slettet seks måneder efter endt samarbejde.

Hvis du vil trække dit samtykke til behandling af din e-mail tilbage, kan det til enhver tid ske ved kontakte os.

Vil du klage over Event Brands behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet: Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 mail: dt@datatilsynet.dk.

bottom of page