top of page

Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner

Ansvarsfordelingen for servicering og vedligeholdelse af brandhaner er tydeligt defineret af lovgivningen. Mens kommunalbestyrelsen typisk har ansvaret for offentlige brandhaner §15 i beredskabsloven, pålægger byggetilladelser og/eller forsikringskrav ofte private ejere at servicere og vedligeholde de private brandhaner på deres ejendomme. Det betyder at, hvis en brandhane står inde på matriklen, er den som udgangspunkt privat og matrikelejeren har ansvaret for vedligeholdelse.

Hos Event Brand står vi klar til at hjælpe dig med at opfylde disse betingelser og sikre, at brandhanen virker.

Hvorfor skal brandhaner efterses og udskylles?

Brandhanen og ledningen fra forsyningsledningen til brandhanen kan udgøre en forureningsfare, da stillestående vand i disse ikke nødvendigvis overholder drikkevandskvaliteten, og sker der et tilbageløb til forsyningens ledningen, kan der ske en forurening. Herudover kan manglende eftersyn og vedligeholdelse resultere i frostsprængninger, som medfører lækager fra brandhanen, hvilket vil medføre en større udgift til opgravning og udskiftning. 

Der er ingen lovgivning i dag, der bestemmer, hvor ofte en brandhane skal efterses, men Beredskabsstyrelsens faglige anbefaling er, at brandhanerne afprøves og gennemskylles to gange om året. Hvilket er i overensstemmelse med den tidligere Bekendtgørelse om vandforsyning til brandslukning BEK nr 207 af 06/04/1999.

 

Event Brand tilbyder omfattende eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner for virksomheder, vandværker og kommunalbestyrelsen/beredskabet. Vores standardeftersyn inkluderer inspektion, udskylning og lænsning af brandhaner efter endt udskylning.

 

Yderligere tjenester som registrering af stand samt placering, flowmåling og vedligeholdelse kan tilvælges efter behov, og kun i forbindelse med eftersyn. Vores vedligeholdelse består af let slibning/sandblæsning, Grov maling i farven rød Ral 3020 (i drift) eller sort Ral 9005 (ej i drift/defekt). Hertil tilbyder vi at montere 50mm reflekstape om brandhanen for ekstra synlighed.

Dokumentation

Event Brand udfører også dokumentation på udført eftersyn til kunden og/eller forsikringsselskaberne af brandhaner. Vi sikrer, at alle nødvendige oplysninger er indeholdt og udarbejder en rapport med dokumentation for flowmåling, udskylning og læsning til jer. Såfremt der er specielle ønsker ang. dokumentationen tilpasser vi denne til jeres behov.

Priser

Brandhaneeftersyn og -vedligeholdelse

Vedligehold anbefales udført med farven rød ved brandhaner,
der leverer mindst 800 L/min.
Vedligehold anbefales udført med farven sort, ved defekte/sløjfede brandhaner.

Opstartsgebyr pr. bestilling

​Eftersyn af brandhane, udskylning og lænsning

Tillæg (kun i forbindelse med eftersyn)

 • Registrering af stand samt placering (GPS Fix)

 • Flowmåling

 • Plombering

700 kr.
 

185 kr.

 

 

25 kr.

25 kr.

35 kr.

Pr. brandhane:

 • Eftersyn minimumspris

 • Eftersyn maksimumspris

 • Vedligeholdspakken uden refleks

 • Vedligeholdspakken med refleks

 

185 kr.

270 kr.

130 kr.

150 kr.

​Alle priser er ekskl. moms

Forudsætning for ovenstående priser er, at der minimum 14 dage forinden opstart, modtages liste over brandhaner med placering, minimum med ca. adresse.
Eftersyn uden for Fyn, tillægges tillægges timeløn for transport samt evt. T/R Billetpris.

Pakketilbud ved minimum 30 brandhaner

Forudsætning for ovenstående priser er, de samme som ovenstående.

Pakkeprisen er ekskl. opstartsgebyr

 

Pakkepris

Pakken indholder:

 • Eftersyn af brandhane, udskylning og lænsning

 • Registrering, inkl. flowmåling og plombering

Eftersynspris pr. stk

Tillæg for vedligehold pr. stk uden refleks

Tillæg for vedligehold pr. stk med refleks

7.200 kr.
 

 

 

240 kr.

130 kr.

150 kr.

Pakketilbud ved minimum 50 brandhaner

Forudsætning for ovenstående priser er, de samme som ovenstående.

Pakkeprisen er ekskl. opstartsgebyr

Pakkepris

Pakken indholder:

 • Eftersyn af brandhane, udskylning og lænsning

 • Registrering, inkl. flowmåling og plombering

Eftersynspris pr. stk

Tillæg for vedligehold pr. stk uden refleks

Tillæg for vedligehold pr. stk med refleks

11.500 kr.
 

 

 

230 kr.

130 kr.

150 kr.

Brug for hjælp?

Så skriv eller ring til os.

Vi er altid klar til at tage et uforpligtende møde med dig og besvare alle de spørgsmål, du måtte have.
Uanset om du skal bruge rådgivning eller udstyr - så har vi en brandsikker løsning.

bottom of page