top of page

Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner

Eftersyn af brandhaner er generelt et ansvar, der ligger ind under kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune jf. §15 i beredskabsloven. Men der er også situationer, hvor der er etableret private brandhaner i forbindelse med en byggetilladelse eller som krav fra forsikringsselskabet. Ved private brandhaner er det ejerens eget ansvar, at de bliver serviceret og vedligeholdt. Hvis en brandhane står inde på matriklen, er den som udgangspunkt privat og matrikelejeren har ansvaret for vedligeholdelse.

Hvorfor skal brandhaner efterses og udskylles?
Brandhanen og ledningen fra forsyningsledningen til brandhanen kan udgøre en forureningsfare, da stillestående vand i disse ikke nødvendigvis overholder drikkevandskvaliteten, og sker der et tilbageløb til forsyningens ledningen, kan der ske en forurening. 

Der er ingen lovgivning i dag, der bestemmer, hvor ofte en brandhane skal efterses. Men tidligere har Bekendtgørelse om vandforsyning til brandslukning BEK nr 207 af 06/04/1999 defineret, hvor ofte de bør efterses § 7. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at vandforsyningsstederne, jf. § 1, stk. 3, er i brugbar stand. Vandforsyningsstederne skal efterses mindst 2 gange årligt.

Manglende eftersyn og vedligeholdelse kan også resultere i frostsprængninger, som medfører lækager fra brandhanen, hvilket vil medføre en større udgift til opgravning og udskiftning. 
 
Event Brand udfører eftersyn, udskylning, lænsning og vedligehold af brandhaner for: 

 • Firmaer, der i forbindelse med en byggetilladelse eller af forsikringsselskaber har fået stillet krav til opsætning af brandhane på matriklen, og brandhanen skal vedligeholdes af matriklens ejer.

 • Vandværker, der har brandhaner eller skyllehaner på deres ledningsnet, hvor de varetager ansvaret om vedligehold af brandhaner og skyllehaner.

 • Kommunalbestyrelsen/Beredskabet, der har ansvaret for brandhaner langs vejene
   

Et standardeftersyn indeholder som minimum.

 • Eftersyn af brandhane

 • Udskylning af brandhanen

 • Lænsning af efter endte udskylning

         

Eftersynet kan udbygges med følgende tillægsmuligheder (*):

 • Registrering af stand samt placering (GPS Fix)

 • Flowmåling

 • Plombering
   

*(kun i forbindelse med eftersyn)
          

Vedligehold (*)

 • Let slibning/sandblæsning

 • Grov maling - Rød Ral 3020 (i drift) / Sort Ral 9005 (ej i drift/defekt)   

 • Påsætning af 50mm reflekstape om brandhanen

*(kun i forbindelse med eftersyn)

 

Eventbrand udfører også dokumentation til forsikringsselskaber af brandhaner. Dokumentationen indeholder flowmåling, udskylning og læsning med rapport for dokumentation til forsikringsselskabet.

Opstartsgebyr pr. bestilling


Eftersyn af brandhane, udskylning og lænsning    

Tillæg (kun i forbindelse med eftersyn)

 • Registrering af stand samt placering (GPS Fix)  

 • Flowmåling

 • Plombering

Vedligehold anbefales udført med Rød, ved brandhaner, der leverer xxx< L/min.
Vedligehold anbefales udført med Sort, ved defekte/sløjfede brandhaner.

 

Pr. brandhane:

 • Eftersyn minimumspris

 • Eftersyn maksimumspris 

 • Vedligeholdspakken uden Refleks 

700 kr.
 

175 kr.

75 kr.

55 kr.

20 kr.

175 kr.

260 kr.

130 kr.

Pakketilbud ved minimum 30 brandhaner

Eftersyn, udskylning og lænsning 
Registrering, inkl. flow og plombering              

 

Eftersynspris
 


Tillæg for vedligehold ved pakketilbud - pr. stk. 

 • Let slibning/sandblæsning og grov maling af brandhane, uden refleks

 

6.900 kr.

eks.

opstartsgebyr

 

230 kr.

pr. stk.

115 kr.

Pakketilbud ved minimum 50 brandhaner
Eftersyn, Registrering, Udskylning inkl. flow og plombering   
Eftersynspris

Tillæg for vedligehold ved pakketilbud - pr. stk. 

 • Let slibning/sandblæsning og grov maling af brandhane, uden refleks

11.000 kr.

eks.

opstartsgebyr

220 kr.

pr. stk.

 

 

115 kr.

Brandhaneeftersyn og -vedligeholdelse

 
 

 

Forudsætning for ovenstående priser er at der minimum 14 dage forinden opstart, modtages liste over brandhaner med placering, minimum med ca. adresse. 

Eftersyn på ikke brofaste øer, tillægges timeløn for sejltid samt T/R Billetpris.

Alle priser er ekskl. moms
 

Skal vi også stå for eftersyn og vedligeholdelse af dine brandhaner?

bottom of page