top of page

Brandrådgiver

Certificeret brandrådgivning

Vi tilbyder certificeret brandrådgivning, som ifølge Bygningsreglement 2018 ”BR18” er et krav ved byggeansøgninger, hvis byggeriet skal indplaceres i brandklasse 2 til 4.

 

BR18 trådte i kraft 1. januar 2018, og med den blev der indført en certificeringsordning for brand og statik, som betyder, at den tekniske byggesagsbehandling ikke længere håndteres ved kommunerne. 


I stedet skal certificerede brandrådgivere nu dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold og bygningskonstruktioner, så de valgte løsninger lever op til reglerne i bygningsreglementet.

Der har været en overgangsperiode på to år, før certificeringsordningen er blevet fuldt implementeret pr. d. 1. januar 2020 og gælder for byggerier i brandklasse 2 til 4.

 

I brandklasse 1 er en certificeret rådgiver ikke et krav, der kræves blot, at dokumentationen udføres af en med kendskab og forstand på bygningsreglementets krav til brandforhold. 


Dokumentation for brandforhold for byggeri i brandklasse 2 til 4 omfatter i relevant omfang:

 

 • Starterklæring.

 • Dokumentation for, hvorledes byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.

 • Dokumentation for indplacering i brandklasser.

 • Brandstrategirapport.

 • Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515. 

 • Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516.

 • Funktionsbeskrivelse, jf. § 517.

 • Kontrolplan, jf. § 518.

 • Kontrolrapport, jf. § 519.

 • Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520.

 • Sluterklæring.


Det er en meget omfattende dokumentation, der nu skal udføres for byggerierne. 


Dokumentationen for brandforhold for byggeri i brandklasse 1 omfatter den samme dokumentation som ved brandklasse 2. Det kræves dog ikke, at det udføres af en certificeret brandrådgiver, men derimod af en der med forstand på brand kan udføre dokumentationen, hvilket kan være en stor opgave, hvis man ikke har kendskabet til bygningsreglementet og dokumentationen for dette, så derfor står vi også klar til at hjælpe vejlede og udføre den relevante dokumentation i brandklasse 1. 


Kontakt os gerne for en snak om den eller de aktuelle sager eller udfordringer.

Skal vi også hjælpe dig med brandrådgivning på din næste byggeansøgning ved byggeri?

bottom of page